ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๑๔ ลังและน้ำแข็งบริเวณจุดตรวจตู้ยามท่าวังตาล จำนวน ๑๔ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, Unknown)