เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมจัดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562