ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สถานที่ซอย 10/1 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4

Download (PDF, Unknown)