ประชาสัมพันธืราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สถานที่ซอย 1 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)