ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๔-๐๐๒ สายทางบ้านโป่ง หมู่ ๔ – บ้านป่างิ้ว หมู่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, Unknown)