สื่อประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2562

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส.

 

ระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.