แผนที่แสดงสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและสถานที่จอดรถ


แผนที่แสดงสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและสถานที่จอดรถ

เอกสารดาว์นโหลดเพิ่มเติม

 

สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน (ติดหมู่บ้านเปียงหลวงและขวัญเวียงเพื่อประชาชน) หมู่ที่ ๕
ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

สถานที่จอดรถ (มีบริการรถรับ-ส่ง)
ณ บริเวณหน้าหมู่บ้าน ดิ เอส สมหวัง ถนนเชียงใหม่-ฮอต สาย ๑๐๘ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเขียงใหม่่