เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทยโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม 2562