ร่วมงานวันท้องถิ่นไทยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยนางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักปลัดและนางสาวนภสุภร ทองหล่อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างและ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มีนาคม 2562