ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถยนต์โดยสาร โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง