ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดง ดนตรีพื้นเมือง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม กิจกรรมปั่นสองล้อ ผ่อเวียงกุมกาม เมืองโบราณล้านนา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง