เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ท่านกัญจนา สร้อยอินทรากุล นายกกิ่งกาชาด อำเภอสารภี นางศุภกานต์ สุประการ ส. อบจ. ร้อยโทธัญพิสิทธิ์ มาใจ มณฑลทหารบกที่ 33 กองพันพัฒนาท่ี 3 ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล บริษัทนิ่มซี่เส็ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำปิง หน้าวัดป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562