เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.สารภี กกล.รส.จว.ช.ม. โดย พ.อ. อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33, นางวาสนา บุญธรรมช่วย ป.อาวุโส อ.สารภี, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากลมพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ทต.ท่าวังตาล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ผ่านมาและวางแผนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในห้วงต่อไป โดยได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มเติมของบ้านเรือนอีกจำนวน 6 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 118 หลังคาเรือน โดยวันนี้ได้นำ กพ.จิตอาสาของ มทบ.33 และ กองพันพัฒนาที่ 3 เข้าทำการช่วยเหลือประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562