เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านกลาง ม.3 (สถานที่ป่าช้าบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)