ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย (Big Cleaning Day) โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางวาสนา บุญธรรมช่วย ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียงคริสเรียน เยอรมัน เชียงใหม่ บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลก์ จำกัด และประชาชน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ลิงค์ภายนอก