สินค้า OTOP ตำบลท่าวังตาล

สินค้า OTOP ภายในตำบลท่าวังตาล

1.เครื่องหนัง กลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม

2. น้ำพริกตาแดง กลุ่มสรีแม่บ้านห่ 11 บ้านช้างค้ำ

3. ข้าวแต๋นโบราณ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 9 บ้านบวกครกใต้

4. ข้าวซอยตัด หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้

5. กระเป๋่าเชือกร่ม กลุ่มอาชีพตำบลท่าวังตาล

6. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จาก นายบุญรวย ปลูกแก้ว