การเผา

พชรมน asked 12 เดือน ago

หมู่11ค่ะ เผากันเช้า กลางวัน เย็น สูดดมควันพิษกันจนแสบจมูกแสบคอ ไม่ทราบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไหมคะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ 

Your Answer

11 + 0 =