การเผา

พชรมน asked 9 เดือน ago

หมู่11ค่ะ เผากันเช้า กลางวัน เย็น สูดดมควันพิษกันจนแสบจมูกแสบคอ ไม่ทราบว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ไหมคะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ 

Your Answer

2 + 19 =