ถนนชำรุด แต่ไปไม่ใช่คนในพื้นที่ แจ้งบอกทางเทศบาลได้หรือไม่

คนใช้เส้นทาง asked 8 เดือน ago

ถนนซอย4 หมู่5บ้านป่างิ้ว ที่เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านป่างิ้วกับบ้านดงเย็น(ตำหนัก) ซึ่งเป็นทางลัดไปยังบ้านสันต้นกอกและบ้านสันป่าก๋าว ตอนนี้ได้ผิวถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง และมีก้อนกรวดฟูเต็มหน้าถนน ซึ่งถ้าขับจักรยานยนต์ไม่ระวัง จะทำให้เกิดอุบัติเหตุล้อปัดประจำ พอดีใช้เส้นทางนี้ประจำ แต่ไม่ใช่คนในพื้นที่เทศบาล จะขอให้ทางเทศบาลช่วยมาดูแลแก้ไขได้ไหม
https://image.goosiam.com/imgupload/upload82/0UCIvHb7ZpzY.jpg%5B/img%5D
 

Your Answer

2 + 2 =