น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน

กระดานถาม-ตอบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล (รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน)น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาหมู่บ้าน
จันทร์ asked 1 ปี ago

อยู่บ้านป่าเป๊อะ เจ้า ทำไมน้ำไม่ใสเลย เป็นมาจะเป็นปีอยู่แล้ว น้ำเป็นสีน้ำตาลเลยคะ จะกลายเป็นน้ำช๊อคโกแลตอยู่แล้ว โปรดเห็นใจประชาชนด้วยเจ้า บ้านที่อยู่เป็นบ้านเช่าเจ้า ไม่สามารถที่จะไปขอน้ำประปาได้เจ้า จะอาบน้ำที ก่อมองน้ำแล้วจะอาบบ่าลงอยู่แล้วเจ้า ได้โปรดแก้ไขหื้อตวยเจ้า ขอบคุณเจ้า

Your Answer

20 + 9 =