เสียงรบกวนจากการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในหมู่บ้านจัดสรร

การส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆ ด้วยการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ โดยใช้เครื่องเลื่อย เครื่องตัด เครื่องเกลา ฯลฯ เป็นการผิดเทศบัญญัติ หรือผิดพรบ.หมู่บ้านจัดสรร หรือพรบ.อื่นใด หรือไม่ครับ ผมอดทนต่อเสียงรบกวนมาเป็นแรมปีแล้ว และช่วงนี้เด็กต้องดูหนังสือเตรียมสอบ บ้านที่ก่อเหตุเป็นชาวเกาหลี พูดไม่รู้เรื่อง

Your Answer

5 + 9 =