ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

พิธีตักบาตรและทอดถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลท่าวังตาล ,พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี และมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ อสม. ตำบลท่าวังตาล โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล บริษัทห้างร้านในตำบลท่าวังตาล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานหน้าเทศบาบตำบลท่าวังตาล วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ลิงค์ภายนอก