ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังตาล สภาลมหายใจเชียงใหม่
และภาคเครือข่าย จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่
ขึ้นโดยมีนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว กล่าวแนะนำพื้นที่ตำบลท่าวงตาล นายธนากร ช่วยค้ำชู
ประธานขบวนองค์กรชมชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากทานศรัญญู มี
ทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีท่านพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นาย
อำเภอสารภี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี พ.ต.อ. สงกรานต์ สังวงค์ สภอ. สารภี หัวหน้า
ส่วนราชการอำเภอสารภี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และองค์กรชุมชน ร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณเชิงสะพานป่างิ้ว
ตำบลท่าวังตาล วันที่ 14 ตุลาคม 2562

ลิงค์ภายนอก