ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอสารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี และองค์กรภาคีเครือข่าย
จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด
และ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้เข้ามาในอำเอสารภี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ้าต้องลาย นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตล้านนา "กาดหมั้วครัวฮอม" การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง ๑๒ ตำบลในอำเภอสารภี การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และการประกวด รำวงย้อนยุค รอบคัดเลือก ณ โบราณสถานวัดอีก้าง ตำบลท่่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก