ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยการถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทาง Facebook live กลุ่ม "กกต.และเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล ท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก