ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาลนำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลจัดโครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด และมีนางกาญจนา สร้อยอินทรากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสารภี ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ นายไตรรัตน์ ทองสัมฤทธ์ ผู้จัดการโรงเรียนสืบนทีธรรม นายอรรถพร สังข์นุช อดีตผู้พิพากษาสมทบ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มองค์กรทุกในเขตตำบลท่าวังตาลเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โบราณสถาน(วัดอีก้าง) วันที่ 12 เมษายน 2562

ลิงค์ภายนอก