ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายอานนท์   สิงห์ตาแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

arrow 26/03/2563 ::

ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เรื่อง  ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 24-001 สายบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 - บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,6,7

download

ลิงค์ภายนอก