ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายอานนท์   สิงห์ตาแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » สินค้า OTOP ภายในตำบลท่าวังตาล

สินค้า OTOP ภายในตำบลท่าวังตาล

เครื่องหนัง กลุ่มเครื่องหนังเวียงกุมกาม

ราคา -

น้ำพริกตาแดง กลุ่มสรีแม่บ้านห่ 11 บ้านช้างค้ำ

ราคา -

ข้าวแต๋นโบราณ กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 9 บ้านบวกครกใต้

ราคา -

ข้าวซอยตัด หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้

ราคา -

กระเป๋่าเชือกร่ม กลุ่มอาชีพตำบลท่าวังตาล

ราคา -

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จาก นายบุญรวย ปลูกแก้ว

ราคา -

ลิงค์ภายนอก