ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก »

arrow 18/05/2566 ::

เชิญชวน กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 2566

ข้อความอธิบายภาพขอเชิญ ...ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน เข้าประเมินความพึงพอใจ เสนอแนะข้อคิดเห็น ให้กับทางเทศบาลตำบลท่าวังตาล ตาม link หรือ QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ขอน้อมรับทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566
ลิงค์ >> https://shorturl.at/rzOR5

ลิงค์ภายนอก