ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก »

arrow 16/09/2566 ::

ณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาะชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๙.๐๐ น. 

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาะชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และฉลองสมโภชอำเภอสารภี ๑๓๒ ปี ครั้งที่ ๗ 

เพื่อส่งเสริมการอบรมศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนาและนำศรัทธาประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา 

งานในครั้งนี้ร่วมจัดโดย คณะสงฆ์อำเภอสารภี หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสารภี สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสารภี ศรัทธาประชาชนอำเภอสารภี ณ วัดป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก