ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

จัดโครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

     โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอำเภอสารภี ประธานเปิดงานและนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรเกิดความปลอดภัย และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนอย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลการเดินทาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ พ.ต.ท. ญาณพล พัฒนชัย รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสารภี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบวกครกเหนือผู้นำชุมชน ชรบ. อปพร อสม. ณ จุดตรวจตู้ยามตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก