ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานฝั่งแม่น้ำปิง บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานฝั่งแม่น้ำปิง บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานฝั่งแม่น้ำปิง บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานฝั่งแม่น้ำปิง บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอสารภี ประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับ สจ. กาก้า นางศุภกานต์ สุประการ , พ.ต.อ.บัญชา อินถา ผกก.สภ.สารภี , ผู้อำนวยการ โรงเรียนบวกครกเหนือ และกลุ่มองค์กรในตำบลท่าวังตาล  พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนเตียงขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉิน (Strecher) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในตำบลท่าวังตาล ภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา รำวงย้อนยุค 

ลิงค์ภายนอก