ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปูจา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปูจา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปูจา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปูจา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"
โดยมีนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด และนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน เพื่อให้ประชาชนตำบลท่าวังตาลเห็นคุณค่า และความสำคัญของประเพณีไทย
การเผยแพร่และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
โดยมีกลุ่มองค์กรภายในตำบลท่าวังตาลเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก