ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลยุคใหม่ หัวใจนักพัฒนา" โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสืบศักดิ์ คงไทย ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาสามเก่ง และคณะ มาให้ความรู้หลักสูตร "ดีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลยุคใหม่ หัวใจนักพัฒนา" ณ ม่อนปาร์ค แอท แม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก