ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566 โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและหน่วยงานราชการ และมีประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก