ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี) คือการลอยตัว การช่วยเหลือปฐมพยาบาล สอนให้เด็กรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำ เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการตะโกน โยน ยื่น เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการจมน้ำของเด็ก โดยอบรม ช่วงเช้า ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม และ ช่วงบ่าย ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

ลิงค์ภายนอก