ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย

โดยแบ่งจุดทำความสะอาดเป็น 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณถนนสายป่าเปอะ จนถึง หน้าวัดเจดีย์เหลี่ยม /บริเวณถนนปากทางเข้าศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม - เลียบไปถนนหน้าวัดกู่ป้าด้อม จนถึงถนน สามแยกบ้านลุงรงค์ป้านี และบริเวณถนนสายบ้านยายถา - เลียบถนนวัดช้างค้ำ จนถึงถนนสามแยกบ้านลุงรงค์ป้านี จุดที่ 2 บริเวณวัดช้างค้ำ จุดที่ 3 วัดเจดีย์เหลี่ยม โดยมี ชมรมอถล.ตำบลท่าสังตามร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังตาลเข้าร่วมทำความสะอาด ในครั้งนี้ ณ บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

ลิงค์ภายนอก