ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 โดยมี พ.ต.ท.จิตดนัย ไพบูลย์เจริญ รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สภ.สารภี
เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 จุดตรวจ จุดที่ 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าวังตาล แห่งที่ 2 จุดที่ 2 ใต้สะพานป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 2 ผลัด ในช่วงเวลา 08.00 น. - 17.00 น. และ 17.00 น. - 02.00 น. ของวัดถัดไป ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่าวังตาล/อำเภอสารภี/สถานีตำรวจภูธรสารภี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกเหนือ/ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าวังตาล/อสม.และอปพร.ตำบลท่าวังตาล ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าวังตาล แห่งที่ 2 (ป้อมยามตำบลท่าวังตาล)

ลิงค์ภายนอก