ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ลานกีฬาและสนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาและสนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาและสนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬา/สนามกีฬาอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลท่าวังตาล
ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬา-1.png (930 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
สนามกีฬาเปตอง หมู่ที่ 4 

 

02

 

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
สนามกีฬาเปตอง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 03

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
สนามกีฬาโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  หมู่ที่ 8 

 

ลานกีฬา-4.01.png (1.12 MB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
ลานกีฬาบ้านหางแคว  หมู่ที่ 12

 

05

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
สนามกีฬา และสนามกีฬาเปตอง  โรงเรียนสืบนทีธรรม บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

06

 

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล
ลานกีฬาหน้าวัดไชยมงคล (ป่ากล้วย) หมู่ที่ 13

 

07

 

สนามเปตอง โรงเรียนหน้าวัดป่ากล้วย 

08

ลิงค์ภายนอก