ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงานเพื่อลดขยะอินทรีย์ตั้งแต่แต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองและน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีกลุ่มองค์กรภายในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาลและศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก