ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๙.๐๐ น.  นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และฉลองสมโภชอำเภอสารภี ๑๓๒ ปี ครั้งที่ ๗ เพื่อส่งเสริมการอบรมศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนาและนำศรัทธาประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา งานในครั้งนี้ร่วมจัดโดย คณะสงฆ์อำเภอสารภี หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสารภี สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสารภี ศรัทธาประชาชนอำเภอสารภี ณ วัดป่างิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก