ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล   และ นายภาคภูมิ  เชื้อสาวะถี  ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว  ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  เข้าร่วมในครั้งนี้ 

 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาย่างเหมาะสมกับวัย
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการปฏิบัติตามข้อตกลง สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล ผู้ปกครองนักเรียนและเทศบาล ตำบลท่าวังตาล

ซึ่งภายในงานมีการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล  และ การแข่งกีฬา ดังนี้ 

การแข่งขันกีฬาระดับอายุ 6 ขวบ

- กีฬาหาไข่มังกร

- กีฬาเตะบอลเข้าประตู (โกล)

- กีฬาขี่ม้าเข้าเมือง

การแข่งขันกีฬาระดับอายุ ๓ ขวบ

- กีฬาโยนบอลลงตะกร้า

- กีฬาวิ่งผลัดร้อยลูกปัด

- กีฬาเติมเต็มความรัก 

การแข่งขันกีฬาระดับอายุ ๔ ขวบ

- กีฬาวิ่งซิกแซก

- ก็วิ่งผลัดแต่งตัว

- กีฬานกน้อยป้อนเหยื่อ

- กีฬาอุ้มบุญส่งรัก

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน

- กีฬาตีกอล์ฟชาวดอย

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก