ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น.นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด  นายภาคภูมิ  เชื้อสาวะถี  กล่าวรายงาน โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • โดยมีวิทยากรจาก จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภีนายสันติ  จันทร์ทิพย์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  หัวข้อ ปัญหา ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองมาให้ความรู้ในครั้งนี้  ภายในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันปัญหาหมอกควัน ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประธาน อถล.ตำบลท่าวังตาล /สมาชิก อถล.ตำบลท่าวังตาล 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก