ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม และประชาชนในตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2567 - 3 มีนาคม 2567 โดยได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เซปักตระกร้อ เปตอง ตะกร้อลอดห่วง สนุกเกอร์ กีฬาพื้นบ้าน ซึ่งปีนี้ เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นเจ้าภาพร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนแก้ว และเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก