ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566” นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล (กล่าวรายงาน) ให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล จำนวน 14 คน เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 13 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดี เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆหนูๆที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย
ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก