ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ

การทำน้ำพริกตาแดง อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอื่นๆ นางบัวเรียว แก้วดวง หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ การทำน้ำพริกตาแดง อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกตาแดง เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร มี โปรตีน แคลเซียม น้ำพริกตาแดงเกิดขึ้นในสมัยล้านนาสมัยนั้นคงเรียกอาหารชนิดนี้ว่า พริกเกลือ ต่อมาได้รู้จัก ดัดแปลงส่วนต่างๆ นําเข้าไปผสม เช่น พริก กระเทียม กะปิ ปลาย่าง และดัดแปลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมี น้ำพริกเกิดขึ้นหลายชนิดด้วยกัน น้ำพริก ตาแดงได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงเป็นแรงจูงใจให้ทํา น้ำพริกตาแดงชาวบ้านแถบภาคเหนือนิยมรับประทานทั้งเป็นอาหารหลักและอาหารเสริมในการรับ ประทาน อาหารแต่ละมื้อ ถือเป็นวิถีชีวิตในการกินของคนภาคเหนือเลยก็ว่าได้ ทุกมื้อบนโต๊ะอาหาร หรือบน ขันโตก (สํารับอาหาร) ประจําวัน ต้องมีน้ำพริกประกอบด้วยทุกครั้ง ทั้งน้ำพริกหนุ่ม ที่ทําจากพริกสดซึ่งจะมีทั้ง น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกปลาทู และน้ำพริกตาแดงที่ทําจากพริกแห้ง สามารถนําไปรับประทานกับผักสด หรือ ผักลวกจิ้ม พร้อมข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็อร่อย มาระยะหลังที่มีการปรับเปลี่ยนจากการใส่ปลาร้าไปเป็น อย่างอื่นเพื่อขยาย จํานวน ผู้บริโภคที่ไม่ชอบปลาร้า อาจเปลี่ยนเป็นปลาแห้ง กุ้ง หรือปู เป็นต้น

1.1.1.jpg (142 KB)

1.1.2.jpg (150 KB)

1.1.3.jpg (182 KB)

1.1.4.jpg (211 KB)

ลิงค์ภายนอก