ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอสารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี และองค์กรภาคีเครือข่าย
จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด
และ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้เข้ามาในอำเอสารภี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เช่น การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ้าต้องลาย นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตล้านนา "กาดหมั้วครัวฮอม" การจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้ง ๑๒ ตำบลในอำเภอสารภี การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และการประกวด รำวงย้อนยุค รอบคัดเลือก ณ โบราณสถานวัดอีก้าง ตำบลท่่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก