ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ผู้ตรวจการการเลือกตั้งเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล

  • gallery
  • gallery

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล และนิติกรเทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก กมล เพิ่มกำลังพล ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ทั้งนี้ผู้ตรวจการได้กำชับขอให้เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ลิงค์ภายนอก