ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล(เขต 1 ) หน่วยที่ 1-7 หมู่ที่ 1,2,3,6) โดย นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยตำรวจโท สมชาย เกษธรรม ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล ดาบตำรวจ มนตรี เตมา กรรมการการเลือกตั้ง,นายเกียรติชัย อินภิบาล กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมี นายชาคริต กองทุ่ม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่ากว้าง ,นายศิริวัฒน์ กองริม นักวิชาการสาธารณสุข และ นายกานต์ศักดิ์ มาหล้า นิติกร ร่วมเป็นวิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหน่วยเลือกตั้ง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก