ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล

Screen Shot 2564-07-27 at 15.40.35.png (448 KB)

Screen Shot 2564-07-27 at 15.41.32.png (233 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาหมู่ที่ 8

Screen Shot 2564-07-27 at 15.42.20.png (461 KB)

Screen Shot 2564-07-27 at 15.42.30.png (193 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาหมู่ที่ 12

Screen Shot 2564-07-27 at 15.43.22.png (437 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาโรงเรียนสืบนทีธรรม หมู่ที่ 13

Screen Shot 2564-07-27 at 15.44.35.png (454 KB)

Screen Shot 2564-07-27 at 15.44.42.png (299 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาโรงเรียนวัดป่ากล้วย (ลานเปตอง) หมู่ที่ 13

Screen Shot 2564-07-27 at 15.45.47.png (374 KB)

Screen Shot 2564-07-27 at 15.46.13.png (214 KB)

ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานวัดไชยมงคล (ป่ากล้วย) หมู่ที่ 13

Screen Shot 2564-07-27 at 15.47.23.png (264 KB)

Screen Shot 2564-07-27 at 15.47.37.png (245 KB)

ลิงค์ภายนอก