ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.สารภี กกล.รส.จว.ช.ม. โดย พ.อ. อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.33, นางวาสนา บุญธรรมช่วย ป.อาวุโส อ.สารภี, และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากลมพายุฝนฟ้าคะนอง เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ทต.ท่าวังตาล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ผ่านมาและวางแผนกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในห้วงต่อไป โดยได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มเติมของบ้านเรือนอีกจำนวน 6 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 118 หลังคาเรือน โดยวันนี้ได้นำ กพ.จิตอาสาของ มทบ.33 และ กองพันพัฒนาที่ 3 เข้าทำการช่วยเหลือประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ลิงค์ภายนอก